#1363

at kung bukas makalawahindi mo na ako makitahuwag kang mag-alalaako’y magpapahinga lang munapero hindi ko maipapangakong ako’y babalik pabaka kasi hindi ko rin magawaat baka mamaya naghihintay ka lang pala sa walaAyaw ko kasing pinaghihintay kaKaya’t ang tanging hiling ko lang sanalagi ay maging okay kahuwag mo na rin akong isipin paibaon mo na muna ang mga alaala ko sa lupa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: