#1288

Califlwr:

Ayaw mong bumitaw dahil nasasayangan ka sa tagal ng pinagsamahan nyo.

Alam mo, mas sayang ang mga panahon na nakalaan na sana sa taong karapat dapat sa’yo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: